fbpx Krzysztof Banaś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Banaś

Krzysztof Banaś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Ochrony Środowiska

Krzysztof Banaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ substancji humusowych na warunki siedliskowe roślin podwodnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, prof. dr hab. Stanisław Kłosowski

Dyplom nr 2042.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz