fbpx Jolanta Ficińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jolanta Ficińska

Jolanta Ficińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Jolanta Ficińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka zmian glikoprotein gE i gI w szczepach wirusa choroby Aujeszky'ego (pseudowścieklizny)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 1970.


Gdańsk, 12 lutego 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:40
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz