fbpx Wojciech Giłka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wojciech Giłka

Wojciech Giłka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Wojciech Giłka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja systematyczna polskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera:Chironomidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Grzybkowska, doc. dr hab. Wiesław Krzemiński

Dyplom nr 1999.


Gdańsk, 16 maja 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz