fbpx Dorota Kuczyńska-Wiśnik | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dorota Kuczyńska-Wiśnik

Dorota Kuczyńska-Wiśnik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Dorota Kuczyńska-Wiśnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja transkrypcji operonu szoku termicznego ibpAibpB i funkcje białek IbpA i IbpB”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Paszewski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2056.


Gdańsk, 01 października 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:33
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz