fbpx Hanna Bogna Margońska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Hanna Bogna Margońska

Hanna Bogna Margońska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Hanna Bogna Margońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rewizja taksonomiczna paleotropikalnego rodzaju Crepidium Bl. emend. Szlach. (Orchidales, Malaxidinae)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Klimko, prof. dr hab. Ryszard Ochyra

Dyplom nr 2039.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz