fbpx Julita Minasiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Julita Minasiewicz

Julita Minasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Julita Minasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność morfologiczna i genetyczna populacji wybranych gatunków Dactylorhiza Necker ex Nevski sekcji Dactylorhiza (Orchidaceae) w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 1996.


Gdańsk, 21 maja 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz