fbpx Ewa Mulkiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ewa Mulkiewicz

Ewa Mulkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2001 roku

magister Oceanografii

Ewa Mulkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka właściwości dehydrogenazy mleczanowej u przedstawicieli skorupiaków z rzędu Isopoda, Euphausiacea i Decapoda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Andrzej Lesicki

Dyplom nr 1997.


Gdańsk, 16 maja 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz