fbpx Anita Nowacka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anita Nowacka

Anita Nowacka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2001 roku

magister Biologii

Anita Nowacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział jądra konarowo-mostowego nakrywki w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczura”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Weronika Trojniar

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Andrzej Niechaj

Dyplom nr 2054.


Gdańsk, 01 października 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:18
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz