fbpx Joanna Agnieszka Puzewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Agnieszka Puzewicz

Joanna Agnieszka Puzewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Agnieszka Puzewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza funkcji domen białka szoku termicznego ClpX”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Piotr Cegłowski

Dyplom nr 2044.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz