fbpx Lucyna Sukiennik | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lucyna Sukiennik

Lucyna Sukiennik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2001 roku

magister Biologii

Lucyna Sukiennik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność cytotoksyczna limfocytów NK u szczurów o różnej charakterystyce behawioralnej w warunkach obciążenia stresowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Konstanty Korolkiewicz, prof. dr hab. Krystyna Lupa

Dyplom nr 2055.


Gdańsk, 01 października 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz