fbpx Beata Szostakowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Szostakowska

Beata Szostakowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2001 roku

magister Biologii

Beata Szostakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja występujących w Bałtyku nicieni z rodziny Anisakidae, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Hysterothylacium, przy użyciu technik molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Przemysław Myjak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

Dyplom nr 1998.


Gdańsk, 21 maja 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:08
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz