fbpx Beata Śmietanka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Śmietanka

Beata Śmietanka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Beata Śmietanka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA w europejskich populacjach omułka Mytilus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2085.


Gdańsk, 27 grudnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 22:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz