fbpx Krzysztof Waleron | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Waleron

Krzysztof Waleron

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2001 roku

magister Biologii

Krzysztof Waleron

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka porównawcza wybranych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2040.


Gdańsk, 14 sierpnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 22:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz