fbpx Anna Halina Wysocka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Halina Wysocka

Anna Halina Wysocka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Anna Halina Wysocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hybrydyzacja DNA genomowego jako metoda weryfikacji systematyki małżoraczków (Ostracoda)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2014.


Gdańsk, 03 lipca 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 22:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz