fbpx Katarzyna Żółkoś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Żółkoś

Katarzyna Żółkoś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Katarzyna Żółkoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jako strukturalno-funkcjonalny składnik nadmorskich zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Adam Boratyński

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Bogdan Jackowiak, dr hab. Maria Herbich

Dyplom nr 2045.


Gdańsk, 08 sierpnia 2001 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 22:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz