fbpx Monika Badura | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Badura

Monika Badura

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2000 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Monika Badura

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środowisko przyrodnicze i gospodarka średniowiecznego Kołobrzegu w świecie badań archeobotanicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik, prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa

Dyplom nr 1898.


Gdańsk, 14 lipca 2000 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz