fbpx Katarzyna Bociąg | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Bociąg

Katarzyna Bociąg

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2000 roku

magister Ochrony Środowiska

Katarzyna Bociąg

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transformacja roślinności podwodnej w procesie humizacji jezior”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Ewa Symonides

Dyplom nr 1959.


Gdańsk, 19 stycznia 2001 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz