fbpx Ziemowit Ciepielewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ziemowit Ciepielewski

Ziemowit Ciepielewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2000 roku

magister Biologii

Ziemowit Ciepielewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ morfiny na aktywność cytotoksyczną typu NK (natural kiler) a zespół wrażliwości na stres u świń”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Kołątaj, prof. dr hab. Stanisław Okrasa

Dyplom nr 1957.


Gdańsk, 19 stycznia 2001 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:44
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz