fbpx Małgorzata Gonciarz-Świątek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Gonciarz-Świątek

Małgorzata Gonciarz-Świątek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 kwietnia 2000 roku

magister Biotechnologii

Małgorzata Gonciarz-Świątek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Specyficzność substratowa białka opiekuńczego ClpX

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alina Wawrzynów

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Otlewski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1864.


Gdańsk, 05 czerwca 2000 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz