fbpx Tomasz Jarzembowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Jarzembowski

Tomasz Jarzembowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2000 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Tomasz Jarzembowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn, doc. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

Dyplom nr 1897.


Gdańsk, 18 lipca 2000 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz