fbpx Michał Malinga | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Malinga

Michał Malinga

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 1999 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Michał Malinga

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Miejsce rola mewy bladej Larus hyperboreus (Gunn., 1767) w strukturze troficznej i transporcie metali ciężkich w ekosystemie arktycznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. AMG, dr hab. Piotr Szefer, dr hab. Marcin Węsławski

Dyplom nr 1900.


Gdańsk, 04 września 2000 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 13:31
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz