fbpx Małgorzata Zdunek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Zdunek

Małgorzata Zdunek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2000 roku

magister Fizyki w zakresie Nauczania Fizyki

Małgorzata Zdunek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Mechanizm tworzenia kompleksów pomiędzy kofeiną a wybranymi interkalatorami

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kapuścińsk

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. PG, dr hab. inż. Jan Mazerski

Dyplom nr 1960.


Gdańsk, 19 stycznia 2001 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 12:58
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz