fbpx Agata Czyż | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agata Czyż

Agata Czyż

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agata Czyż

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Vibrio harveyi jako potencjalny bioindykator mutagennych zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz biologiczna rola bioluminescencji w naprawie uszkodzeń DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 1815.


Gdańsk, 09 listopada 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 12:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz