fbpx Magdalena Gabig | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Gabig

Magdalena Gabig

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Gabig

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja rozwoju bakteriofaga λ w komórkach Escherichia coli w odpowiedzi na różne warunki środowiskowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 1754.


Gdańsk, 05 maja 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 12:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz