fbpx Joanna Izdebska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Izdebska

Joanna Izdebska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Joanna Izdebska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze żubra Bison bonasus (L.) z Puszczy Białowieskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dróżdż, prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Dyplom nr 1757.


Gdańsk, 16 kwietnia 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz