fbpx Sylwia Jafra | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Sylwia Jafra

Sylwia Jafra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Sylwia Jafra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola drugorzędowych liaz kwasu poligalakturonowego PelI, PelL, PelZ w patogenezie bakterii z gatunku Erwinia chrysanthemi oraz badanie przydatności starterów opartych o sekwencję genu pelL do diagnostyki tego gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1755.


Gdańsk, 20 kwietnia 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz