fbpx Joanna Jarosińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Jarosińska

Joanna Jarosińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 1999 roku

magister Biologii

Joanna Jarosińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie się flory antropogenicznej oraz użytkowanie roślin w średniowiecznym Elblągu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wasylik, prof. dr hab. Adam Konstanty Zając

Dyplom nr 1796.


Gdańsk, 30 września 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz