fbpx Elżbieta Kaczorowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Elżbieta Kaczorowska

Elżbieta Kaczorowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 1999 roku

magister Biologii

Elżbieta Kaczorowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekonstrukcja filogenezy kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae) oparta o kladystyczną analizę cech morfologicznych tułowia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: doc. dr hab. Wiesław Krzemiński, dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dyplom nr 1746.


Gdańsk, 12 lutego 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz