fbpx Aleksandra Królicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Królicka

Aleksandra Królicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 1999 roku

magister Rolnictwa

Aleksandra Królicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hodowla in vitro kultur tkankowych i korzeni transformowanych roślin z rodzaju Ammi w celu pozyskania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Zenkteler, prof. UG, dr hab. Zbigniew Tukaj

Dyplom nr 1824.


Gdańsk, 27 grudnia 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz