fbpx Leszek Rolbiecki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Leszek Rolbiecki

Leszek Rolbiecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Leszek Rolbiecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Parazytofauna ryb karpiowatych (Cyprynidae) i okoniowatych (Percidae) z Zalewu Wiślanego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Dyplom nr 1756.


Gdańsk, 16 kwietnia 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:13
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz