fbpx Beata Sągin | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Sągin

Beata Sągin

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 marca 1999 roku

magister Biologii

Beata Sągin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Porosty wapiennych podłoży pochodzenia antropogenicznego w północnej Polsce

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. UŁ, dr hab. Krystyna Czyżewska

Dyplom nr 1753.


Gdańsk, 19 marca 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz