fbpx Michał Skakuj | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Skakuj

Michał Skakuj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 1999 roku

magister Biologii

Michał Skakuj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie żerowania szlamika Limosa lapponica (L., 1758) w okresie zimowania w strefie umiarkowanej i zwrotnikowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Gromadzki, prof. WSP, dr hab. Wojciech Górski

Dyplom nr 1797.


Gdańsk, 30 września 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz