fbpx Barbara Wiśniewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Wiśniewska

Barbara Wiśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 1999 roku

magister Fizyki w zakresie Fizyki Doświadczalnej oraz Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Biologia wybranych gatunków skorupiaków z rejonu Południowego Spitsbergenu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rokicki, doc. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 1795.


Gdańsk, 30 września 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:38
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz