fbpx Jarosław Żmijewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jarosław Żmijewski

Jarosław Żmijewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Jarosław Żmijewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka właściwości modyfikacyjnych systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego MmeI oraz oddziaływań endonukleazy restrykcyjnej R.MmeI z DNA

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 1840.


Gdańsk, 30 grudnia 1999 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz