fbpx Ewa Augustin | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ewa Augustin

Ewa Augustin

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 1998 roku

magister Biologii

Ewa Augustin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ związków biologicznie czynnych na cykl życiowy oraz programowaną śmierć (apoptozę) komórek nowotworowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Konopa

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Jacek M. Witkowski

Dyplom nr 1738.


Gdańsk, 21 grudnia 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz