fbpx Adam Błaszczak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Adam Błaszczak

Adam Błaszczak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Adam Błaszczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział białek szoku termicznego w modulacji aktywności DNA zależnej polimerazy RNA z bakterii Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn, doc. dr hab. Zdzisław Krawczyk

Dyplom nr 1681.


Gdańsk, 15 maja 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:18
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz