fbpx Janina Dziekońska-Rynko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Janina Dziekońska-Rynko

Janina Dziekońska-Rynko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 1998 roku

magister Biologii

Janina Dziekońska-Rynko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych Ascaridida na aktywność enzymów proteolitycznych w niektórych organach żywiciela”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski, prof. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 1697.


Gdańsk, 16 czerwca 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz