fbpx Małgorzata Góra | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Góra

Małgorzata Góra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 1998 roku

magister Biologii

Małgorzata Góra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pyłek roślin i zarodniki grzybów w atmosferze Trójmiasta w latach 1994-1996”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko, prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek

Dyplom nr 1737.


Gdańsk, 21 grudnia 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz