fbpx Anna Herman-Antosiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Herman-Antosiewicz

Anna Herman-Antosiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Herman-Antosiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Replikacja plazmidu λ zachodząca bez autoregulacyjnej pętli represora Cro”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Piotr Cegłowski, dr hab. Jarosław Marszałek

Dyplom nr 1710.


Gdańsk, 31 sierpnia 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:09
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz