fbpx Gracjana Klein | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Gracjana Klein

Gracjana Klein

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Gracjana Klein

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka odpowiedzi na szok termiczny u morskiej bakterii Vibrio harveyi

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, doc. dr hab. Piotr Cegłowski

Dyplom nr 1706.


Gdańsk, 16 lipca 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 10:02
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 9:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz