fbpx Igor Kosiński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Igor Kosiński

Igor Kosiński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 1998 roku

magister Biologii

Igor Kosiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transformacja populacji Convallaria majalis L. jako efekt pozyskiwania surowca dla przemysłu farmaceutycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Falińska, dr hab. Bożenna Czarnecka

Dyplom nr 1729.


Gdańsk, 25 listopada 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz