fbpx Joanna Laszczuk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Laszczuk

Joanna Laszczuk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Joanna Laszczuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie genetyczne pionierskich populacji wybranych krajowych gatunków zwierząt morskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Gębczyński, prof. dr hab. Roman Zielinski

Dyplom nr 1702.


Gdańsk, 26 czerwca 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 9:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz