fbpx Agnieszka Szalewska-Pałasz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agnieszka Szalewska-Pałasz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola transkrypcyjnej aktywacji origin replikacji w regulacji plazmidu lambda

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 1664.


Gdańsk, 23 lutego 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 9:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz