fbpx Piotr Rutkowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 1998 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Piotr Rutkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klasyfikacja rzędu Orchidales w świetle analizy fenetycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof UAM, dr hab. Małgorzata Klimko

Dyplom nr 1732.


Gdańsk, 25 listopada 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 9:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz