fbpx Borys Wróbel | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Borys Wróbel

Borys Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 1998 roku

magister Biotechnologii

Borys Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcja genów pcnBrelA Escherichia coli w biologii plazmidów i bakteriofagów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1739.


Gdańsk, 21 grudnia 1998 r.

Data publikacji: poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 9:31
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz