fbpx Beata Krawczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Krawczyk

Beata Krawczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lipca 1997 roku

magister Biologii

Beata Krawczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oczyszczanie białek IHF - podobnych bakterii, badanie wiązania z DNA i funkcji regulatorowych w transkrypcji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof.UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UW, dr hab. Krystyna Wolska

Dyplom nr 1632.


Gdańsk, 12 sierpnia 1997 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:36
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 lutego 2017 roku, 8:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz