fbpx Ewa Laskowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ewa Laskowska

Ewa Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 1997 roku

magister Biologii

Ewa Laskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wewnątrzkomórkowa agregacja białek Escherichia coli po szoku termicznym i usuwanie agregacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Paszewski, prof. dr hab. Piotr Stępień

Dyplom nr 1599.


Gdańsk, 03 kwietnia 1997 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz