fbpx Jolanta Morozińska-Gogol | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jolanta Morozińska-Gogol

Jolanta Morozińska-Gogol

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Jolanta Morozińska-Gogol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parazytofauna ryb ciernikowatych (Gasterosteidae) z południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki

Dyplom nr 1666.


Gdańsk, 05 stycznia 1998 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz