fbpx Michał Obuchowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Obuchowski

Michał Obuchowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Michał Obuchowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Genetyczna regulacja rozwoju bakteriofaga lambda

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kłopotowski, dr hab. Krzysztof Liberek

Dyplom nr 1667.


Gdańsk, 14 stycznia 1998 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz