fbpx Małgorzata Wachowiak-Zielińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Wachowiak-Zielińska

Małgorzata Wachowiak-Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Małgorzata Wachowiak-Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura genetyczna haploidalnego i genetycznie rozmnażającego się mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (Musci, Hylocomiaceae) z obszaru Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Zieliński

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Jerzy Szweykowski

Dyplom nr 1617.


Gdańsk, 19 czerwca 1997 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:11
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz